Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Ευχαριστήριο του Συλλόγου προς την Ομάδα Εθελοντών Δημου Πύλης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλης Ευχαριστεί την Ομάδα Εθελοντών Δήμου Πύλης για την αναδιαμόρφωση της επίσημης ιστοσελίδας μας.